Tin trong tỉnh

Nghệ An: Gần 2.350 tỷ đồng phát triển cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá

Theo Đề án phát triển hạ tầng và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá của tỉnh Nghệ An, đến năm 2030 sẽ hoàn thành nâng cấp 7 cảng cá và 5 khu neo đậu tránh bão lũ cho 2.999 tàu cá.

Khu vực cảng Lạch Quèn. Ảnh: Bùi Hoàng Ý

Mục tiêu của Đề án nhằm phát triển hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh bão lũ cho tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá. Hoàn thiện và hiện đại hóa ngành thủy sản, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nghề cá; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch; đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân.

Theo Đề án, đến năm 2030, sẽ xây dựng, nâng cấp hoàn thành 7 cảng cá với tổng năng lực bốc dỡ đạt 154.500 tấn/năm; 5 khu neo đậu tránh bão cho 2.999 tàu cá và phát triển các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện gần 2.350 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 1.670 tỷ đồng; ngân sách tỉnh Nghệ An hơn 71 tỷ đồng; nguồn vốn khác gần 604 tỷ đồng.

Trong 7 cảng cá được nâng cấp sẽ có 3 cảng loại 1 gồm: Cảng Lạch Cờn (xã Quỳnh Lập và phường Quỳnh Phương, TX.Hoàng Mai); Lạch Quèn (xã Tiến Thủy và Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu); Cửa Hội (phường Nghi Hải, TX. Cửa Lò).

2 cảng cá loại 2: Cảng Lạch Vạn (xã Diễn Ngọc và Diễn Bích, huyện Diễn Châu); Lạch Lò (phường Nghi Tân và Nghi Thủy, TX.Cửa Lò).

2 Cảng loại 3: Cảng Quỳnh Nghĩa (xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu); Lạch Thơi (xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu).

Người dân đánh cá mưu sinh khu vực cảng Lạch Quèn. Ảnh: Bùi Hoàng Ý

Các cảng cá này sẽ đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác tại cảng chỉ định, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo.

Đối với 5 khu neo đậu tránh bão lũ sẽ nâng cấp 2 khu neo đậu cấp vùng gồm: Khu neo đậu Lạch Cờn (phường Quỳnh Phương - Quỳnh Dị - Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Lập - Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai); Lạch Quèn (xã Tiến Thủy - Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu).

3 khu neo đậu cấp tỉnh: Khu neo đậu Lạch Thơi (xã Sơn Hải - Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu); Lạch Vạn (xã Diễn Kỷ - Diễn Vạn - Diễn Kim - Diễn Bích - Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu); Lạch Lò (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc).

Ngoài ra, Đề án cũng đầu tư nạo vét các cửa biển và xây dựng kè chắn cát, chắn sóng tại khu vực cửa sông để hạn chế cát bồi lắng nhằm đảm bảo an toàn cho tàu cá ra vào, không phụ thuộc vào thủy triều. Đồng thời, xây dựng khu chế biến thủy sản tập trung và dịch vụ hậu cần nghề cá với quy mô 30ha tại cảng Lạch Quèn.

Đề án phát triển hạ tầng và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá sẽ được thực hiện theo 2 phân kỳ giai đoạn đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2023 - 2025, dự kiến đầu tư 677,4 tỷ đồng; giai đoạn 2 từ 2026 - 2030, dự kiến đầu tư 1.671,5 tỷ đồng.

Tác giả: Bùi Hoàng Ý

Nguồn tin: baophapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP