Tin trong tỉnh

Nghệ An: Yêu cầu quan tâm xem xét, giải quyết các kiến nghị của DN, nhà đầu tư

UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi các cơ quan ban ngành, UBND các huyện, thị xã quan tâm, xem xét giải quyết các kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư được Tổ công tác chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp tổng hợp.

Ngày 8/3 vừa qua, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An có ý kiến trong văn bản 1764/UBND-CN gửi các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thị xã tiếp tục quan tâm, xem xét giải quyết các kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư được Tổ công tác chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp tổng hợp. Cụ thể như sau:

Giao cho Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, UBND thị xã Hoàng Mai tiếp tục ra soát, triển khai chỉ đạo có hiệu quả của UBND tỉnh theo công văn số 6276/UBND-CN về nội dung Công ty Cổ phần (CTCP) xi măng Vicem Hoàng Mai kiến nghị liên quan đến vấn đề triển khai và thanh toán hợp đồng cung ứng xi măng làm đường giao thông nông thôn; kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư Vietsun Hoàng Mai liên quan đến đầu tư đường giao thông vào khu vực thực hiện dự án Trung tâm thiết kế thời trang, phát triển phân phối sản phẩm và sản xuất hàng may mặc tại phường Quỳnh Dị và Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai; vấn đề khí thải của Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam và mở tuyến xe buyt đi qua các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu đi lại của người lao động.

Trụ sở UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An)

Bên cạnh đó, Sở Tài chính còn được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan xem xét. Giải quyết kiến nghị về việc hoàn ứng chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) của CTCP Thực phẩm Sữa TH; theo dõi, nắm bắt quá trình xử lý các nội dung về Cụm công nghiệp Nghĩa Dũng được UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính, Bộ thông tin và truyền thông tại Công văn số 10293/UBND-KT ngày 27/02/2022; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Shunan liên quan đến thủ tục giao đất, cho thuê triển khai thực hiện dự án; kiến nghị của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Thái Hòa liên quan đến gia hạn thời gian thuê đất; kiến nghị của CTCP Thực phẩm sữa TH về thu hồi đất, di dời các hộ dân bị ảnh hưởng ô nhiễm trong khu vực lân cận trang trại.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Bắc Sơn liên quan đến thủ tục đầu tư dự án Nhà máy may Thái Hòa tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa. Sau đó báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Formostar Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An và CTCP Sữa TH liên quan đến nhu cầu tuyển dụng lao động.

Trang trại CTCP Thực phẩm sữa TH


Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét kiến nghị của UBND huyện Kỳ Sơn về nội dung thu hút nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Chiên lưu; kiến nghị của CTCP Thủy điện Hủa Na về quy trình vận hành hồ chữa thủy điện Hủa Na; kiến nghị của CTCP Thực phẩm sữa TH về việc bàn giao đường dây trung thế, trạm biến áp cho ngành điện quản lý và việc tăng công suất cấp điện cho Trang trại chăn nuôi bò sữa; kiến nghị di dời cột điện trung thế ra khỏi phạm vi thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV CMI Store Việt Nam.

Giao cho Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xem xét, làm việc với cơ quan quản lý đường bộ của Trung ương để thống nhất việc xác định ranh giới đường Hồ Chí Minh cà Cụm công nghiệp Nghĩa Dũng; xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Giao cho Cục thuế tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định pháp luật liên quan, thống nhất phương án xử lý và hướng dẫn CTCP Lâm nghiệp tháng Năm về việc liên quan đến hồ sơ thủ tục thu mua nguyên liệu đầu vào.

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An


Giao cho Điện lực Nghệ An kiểm tra, rà soát, khẩn trương khắc phục tình trạng câp điện cho Nhà máy Sữa TH Truemilk không ổn định. Giao UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với doanh nghiệp để làm rõ nhu cầu sử dụng nước, nghiên cứu giải pháp đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của Nhà máy Sữa TH Truemilk.

UBND huyện Thanh Chương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết các kiến nghị của CTCP Đầu tư và Thương mại Thanh Chương liên quan đến công tác bồi thường GPMB.

UBND huyện Quế Phong kiểm tra, rà soát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định thông qua Sở Tài nguyên và môi trường. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét khi nhận được kiến nghị của UBND huyện Quế Phong; báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh theo đúng quy định.

UBND huyện Quỳnh Lưu kiểm tra, rà soát, giải quyết các kiến nghị của CTCP Xi măng Tân Thắng liên quan đến công tác bồi thương GPMB tại mỏ sét nguyên liệu, phục vụ sản xuất của nhà máy. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét khi nhận được kiến nghị của UBND huyện Quỳnh Lưu; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

UBND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An)

UBND huyện Nghĩa Đàn rà soát hoàn thiện các hồ sơ thủ tục và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật Cụm Công nghiệp Nghĩa Long của CTCP Công nghiệp Á châu theo đúng quy định.

Về kiến nghị liên quan đến thị trường tiêu thụ sản phẩm của CTCP BVN Thanh Chương và Công ty TNHH Sản xuất đầu tư thương mại TAAD Nghệ An và kiến nghị về những khó khăn về nguyên vật liệu sản xuất của Công ty CPDT và Sản xuất Thành Phát, các doanh nghiệp này làm việc với cơ quan liên quan (Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thanh Chương) để được hướng dẫn và hỗ trợ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện về Tổ Công tác chỉ đạo lĩnh vực Công nghiệp thông qua Sở Công thương – cơ quan thường trực trước ngày 20/3/2024.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP