Tin trong tỉnh

Thanh Chương (Nghệ An): Cát tặc lộng hành trên sông Lam

Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo rất quyết liệt nhằm kiểm soát các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, kinh doanh bến thủy nội địa nhưng hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi trái phép vẫn diễn ra trong thời gian dài.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP