Tin trong tỉnh

Nghệ An: Hàng loạt UBND các xã của huyện Quỳnh Lưu phải tổ chức kiểm điểm

UBND huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra tỉnh Nghệ An.

Ngày 17/5, UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An thông tin, đơn vị đã thực hiện xong kết luận của Thanh tra tỉnh Nghệ An. Đồng thời, đã có báo cáo về việc thực hiện kết luận Thanh tra gửi Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, Ngày 15/3, ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã ký Báo cáo số 62/BC.UBND về việc thực hiện các Kết luận Thanh tra tỉnh Nghệ An, về lĩnh vực kinh tế, Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD huyện, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu II và Chủ tịch UBND các xã có công trình XDCB được thanh tra: Đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục của 52 công trình được thanh tra trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật, trong đó giá trị quyết toán A-B cắt giảm ít nhất là 2.579.598.000 đồng (theo số liệu tại Kết luận thanh tra số 02/KL.TTR).

Việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cả nhân có tồn tại, khuyết điểm được nêu tại các kết luận thanh tra, Ngày 29/02/2024, UBND huyện ban hành Công văn số 453/UBND-NV về việc giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có tồn tại, khuyết điểm được nêu tại các kết luận thanh tra.

Kết quả thực hiện: UBND các xã: Quỳnh Hoa, Quỳnh Tam, Quỳnh Minh, Quỳnh Văn, Quỳnh Yên, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thạch, Quỳnh Châu, Ngọc Sơn, Quỳnh Thuận, Quỳnh Giang, Quỳnh Thẳng, Sơn Hải, An Hòa, Quỳnh Diễn, Quỳnh Long, Quỳnh Tân, Quỳnh Thọ, Tiến Thủy, Quỳnh Đôi, Quỳnh Bảng, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lâm, Tân Thắng, Quỳnh Lương, Quỳnh Hưng và các phòng, đơn vị liên quan thuộc huyện đã triển khai kiểm điểm cán bộ, công chức có tồn tại, khuyết điểm.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ban hành văn bản phê bình, chấn chỉnh cán bộ, công chức có tồn tại, khuyết điểm và đưa nội dung trên vào xem xét đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2024.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã tiến hành thanh tra công tác điều hành, quản lý ngân sách năm 2021- 2022. Kết luận Thanh tra số 02/KL-TTr đã nêu nhiều sai phạm trong kê khai thuế, nghiệm thu công trình không đúng khối lượng…

Trong quản lý, điều hành ngân sách năm 2021 của huyện Quỳnh Lưu đã được Kiểm toán Nhà nước khu vực II tiến hành kiểm toán và có thông báo kết quả kiểm toán. Vì vậy, Thanh tra tỉnh Nghệ An chỉ tiến hành thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2022.

UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Kết luận Thanh tra cho thấy, trong công tác quản lý, điều hành ngân sách tại huyện Quỳnh Lưu còn nhiều tồn tại hạn chế. Kiểm tra 21 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế tại Chi cục thuế khu vực Bắc Nghệ I, đã kê khai, nộp thiếu tiền thuế giá trị gia tăng đối với các công trình, dự án đã nghiệm thu, quyết toán A-B số tiền 1,36 tỷ đồng (làm tròn).

Hoạt động dạy thêm cùng với dịch vụ trông giữ xe các trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu kê khai chưa đầy đủ 416 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp 343 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 73 triệu đồng. 2 xã Quỳnh Thạch và Quỳnh Đôi chưa thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, chi phí dịch vụ môi trường rừng, chi phí khấu hao tài sản trong quá trình quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước sạch theo quy định với số tiền 361 triệu đồng.

Trong quá trình thanh tra giá trị xây lắp 71 công trình, Thanh tra tỉnh Nghệ An phát hiện dự toán sai khối lượng; chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu, quyết toán khối lượng không chính xác một số hạng mục công việc so với thực tế thi công. Tổng giá trị bị phát hiện sai phạm trên 3 tỷ đồng, trong đó thu hồi số tiền 463 đồng; kiến nghị giảm trừ giá trị xây lắp 2,5 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp bị truy thu, giảm trừ giá trị nhiều phải kể đến như: Công ty TNHH Hồng Đào, Công ty TNHH Thái An Thành, Công ty TNHH xây dựng & thương mai Xuân Hưng, Công ty CP Tư vấn thiết kế 568 Nghệ An…

Kết luận Thanh tra cũng chỉ ra trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, Văn phòng HĐND - UBND huyện Quỳnh Lưu lập một số hồ sơ, chứng từ chi tiếp khách, tổ chức hội nghị thiếu danh mục hồ sơ theo quy định. Ngoài ra, Văn phòng HĐND - UBND huyện chưa đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công kê khai, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với 1 công trình do Văn phòng làm chủ đầu tư, số tiền phải truy thu 12 triệu đồng.

Tương tự, UBND xã Quỳnh Thạch lập một số hồ sơ, chứng từ chi tiếp khách, tổ chức hội nghị thiếu danh mục theo quy định; chưa thực hiện việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, chi phí dịch vụ môi trường, chi phí khấu hao tài sản trong quá trình quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung với số tiền 345 triệu đồng.

Riêng UBND xã Quỳnh Tân, nhiều lần yêu cầu nhưng công chức kế toán xã không cung cấp được hồ sơ, sổ sách kế toán liên quan đến công tác quản lý, điều hành ngân sách theo quy định; chứng từ cung cấp không đầy đủ, cẩu thả. Vì lý do này, Đoàn Thanh tra không có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu số liệu ngân sách.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP