Tin trong tỉnh

Nghệ An: Hợp nhất 4 đơn vị thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

4 Trung tâm trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An và 3 Sở vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định hợp nhất thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, đó là Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An; Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở chính đặt tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ảnh minh họa.


Trung tâm thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm; tổ chức thực hiện việc chuyển giao cụ thể theo quy định của pháp luật.

Trung tâm xây dựng phương án, lộ trình chuyển đổi thành Công ty cổ phần khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Tác giả: H.Thư

Nguồn tin: Báo Pháp luật Nghệ An

  Từ khóa: hợp nhất , đơn vị , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP