Tin trong tỉnh

Nghệ An khẩn trương triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

Chiều ngày 27/3, UBND tỉnh có công văn hỏa tốc số 1828/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành thị; Ủy ban MTTQ tỉnh, hội, đoàn thể cấp tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về phòng chống dịch Covid-19. Nội dung cụ thể như sau:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP