Tin trong tỉnh

Nghệ An: Không đủ tuổi quy định vẫn được bỏ phiếu tín nhiệm quy hoạch lãnh đạo

Tuy đã hết 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ lãnh đạo từ năm 2018, nhưng Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao (VHTTTT) huyện Thanh Chương vẫn được tại vị. Và rồi, khi có đề án sáp nhập thì vị này vẫn được lấy phiếu tín nhiệm cho chức vụ lãnh đạo dù không đủ tuổi theo quy định.

Trung tâm VHTTTT huyện Thanh Chương, nơi ông Hưng được kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Hết 2 nhiệm kỳ, vẫn được kéo dài thời gian lãnh đạo

Theo tìm hiểu của PV Infonet, ông Trần Duy Hưng – Giám đốc Trung tâm VHTTTT huyện Thanh Chương đã hết hai nhiệm kỳ giữ chức vụ lãnh đạo từ ngày 5/8/2018. Từ đó đến nay, ông Hưng đã được Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương ký thông báo 238/TB-UBND ngày 30/8/2018 kéo dài thời gian công tác cho đến khi hợp nhất xong Trung tâm VHTTTT và Đài Truyền thanh truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

Tuy nhiên, tại mục 3, điều 10, chương III, "Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo" kèm theo Quyết định 66 ngày 14/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ: "Cán bộ, công chức, viên chức đã giữ chức vụ lãnh đạo 2 nhiệm kỳ, nếu còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu".

Thông báo của UBND huyện Thanh Chương khiến dư luận băn khoăn, hoài nghi, bởi lẽ: ông Trần Duy Hưng sinh ngày 27/11/1962, nghĩa là tính từ thời điểm hết hai nhiệm kỳ giữ chức vụ lãnh đạo Trung tâm VHTTTT vào ngày 5/8/2018 cho đến khi đủ 60 tuổi nghỉ hưu vào năm 2022, ông này còn khoảng 4 năm công tác.

Và đương nhiên, ông Hưng không đáp ứng điều kiện được quy định tại mục 3, điều 10, chương III, Quyết định 66 nêu ở trên về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Tính đến thời điểm này, ông Hưng đã được UBND huyện Thanh Chương kéo dài thời gian công tác lên đến 14 tháng.

Thông báo kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm VHTTTT huyện Thanh Chương của ông Trần Duy Hưng.

Trao đổi với PV, ông Trần Duy Hưng – Giám đốc Trung tâm VHTTTT huyện Thanh Chương xác nhận, ông đã hết 2 nhiệm kỳ làm lãnh đạo ở trung tâm, nhưng khi có đề án sáp nhập nên phòng Nội vụ và Tổ chức huyện xem xét và thông báo kéo dài thời gian công tác.

Trả lời câu hỏi của PV về việc UBND huyện căn cứ vào cơ sở nào để ra thông báo kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cho ông Trần Duy Hưng, ông Nguyễn Trọng Anh – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương cho rằng: "Cán bộ này (ông Hưng - PV) thuộc thẩm quyền của Ban thường vụ Huyện ủy quản lý thì Ban thường vụ Huyện ủy ra quyết định".

PV đặt tiếp câu hỏi: UBND huyện đang thực hiện Quyết định của cấp trên (Quyết định 66 của UBND tỉnh Nghệ An) thì cần phải xin ý kiến của cấp trên không? thì được ông Anh khẳng định: “Không cần xin vì cán bộ này do huyện quản lý. Điều này là đúng, không sai”.

Quyết định bổ nhiệm ông Trần Duy Hưng tiếp tục giữ chức Giám đốc Trung tâm VHTTTT Thanh Chương.

Không đủ tuổi quy định vẫn được bỏ phiếu tín nhiệm quy hoạch lãnh đạo

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 2888/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị Trung tâm VTTTTT và Đài TTTH huyện.

Như vậy, nếu hai giám đốc là ông Trần Đình Hà (Đài TTTH) và Trần Duy Hưng (Trung tâm VHTTTT) đáp ứng được các tiêu chuẩn để bổ nhiệm lãnh đạo quản lý ở đơn vị mới này thì được xem là bổ nhiệm lần đầu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Cao Thanh - Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Chương cho hay: Việc giới thiệu ông Trần Đình Hà và ông Trần Duy Hưng là để lấy phiếu thăm dò tín nhiệm, đó là kênh để lãnh đạo xem xét.

"Quy trình lấy phiếu đã xong, còn bổ nhiệm được hay không thì còn phải xem xét các yếu tố khác về điều kiện tiêu chuẩn, năng lực và hiện đang làm quy trình này", ông Thanh cho biết.

Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Anh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương cho biết, khi có chủ trương sáp nhập hai đơn vị này, huyện đã dừng lại và chờ sáp nhập xong rồi mới xử lý đối với trường hợp ông Trần Duy Hưng. “Sáp nhập là thẩm quyền của UBND tỉnh nên chúng tôi chờ để xin ý kiến của tỉnh về công tác nhân sự luôn”, ông Anh nói.

“Ông Trần Duy Hưng không đủ tuổi bổ nhiệm lãnh đạo một nhiệm kỳ. Theo quy định sau khi hết hai nhiệm kỳ lãnh đạo thì phải luân chuyển, việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo là để chờ sáp nhập. Hiện tại chúng tôi chưa làm đề án bổ nhiệm ông Hưng”, ông Nguyễn Trọng Anh khẳng định.

Theo như trả lời của ông Nguyễn Trọng Anh thì, ông Trần Duy Hưng không đủ tuổi quy định một nhiệm kỳ cho lần bổ nhiệm đầu tiên. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, ông Hưng đã bước sang tuổi 57. Trong khi đó, không hiểu căn cứ vào đâu, phòng Nội vụ huyện Thanh Chương lại tổ chức thăm dò ý kiến, lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Hưng?

Tại điểm a, mục 7, Điều 4 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm (Theo Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý ban hành theo quyết định 26 ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) nói rõ: "Cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định".

Tác giả: Bảo Trâm

Nguồn tin: infonet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP