Tin trong tỉnh

Nghệ An: Một doanh nghiệp dịch vụ quan trắc môi trường bị tạm đình chỉ

Không thực hiện đúng và đầy đủ quy định về quy trình, phương pháp quan trắc môi trường… Bộ TN&MT đã ra quyết định tạm đình chỉ có thời hạn đối với 01 doanh nghiệp có địa chỉ ở Nghệ An tham gia vào lĩnh vực này.

Theo đó, vào ngày 19/01/2021, Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 94/QĐ-BTNMT về việc tạm đình chỉ có thời hạn đối với hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Trường Sơn.

Được biết, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Trường Sơn có địa chỉ tại 186 Cao Huy Đỉnh, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An được cấp phép hoạt động từ năm 2009 do bà Trần Thị Thanh Tâm là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Trường Sơn có địa chỉ tại 186 Cao Huy Đỉnh, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Trước đó, vào ngày 28/12/2018 đơn vị này đã được Bộ TN&MT cấp Quyết định chứng nhận số 3949/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Tuy nhiên, đến ngày 13/10/2020, Tổng cục Môi trường đã lập biên bản kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP.

Qua đó, căn cứ vào biên bản kiểm tra và xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động tham gia dịch vụ quan trắc môi trường 03 tháng kể từ ngày 19/01/2021 đến hết ngày 18/4/2021 đối Cty Trường Sơn.

“…Áp dụng quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Trường Sơn không thực hiện đúng và đầy đủ quy định về quy trình, phương pháp quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định; không duy trì chương trình bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường” – văn bản của Bộ TN&MT nêu rõ.

Quyết định số 94/QĐ-BTNMT về việc tạm đình chỉ có thời hạn đối với hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Trường Sơn

Được biết, theo Điều 15, Nghị định 127/NĐ-CP quy định về việc tạm thời đình chỉ hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc, môi trường bị tạm đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau: Tổ chức tham gia hoạt động quan trắc môi trường không đúng phạm vi, lĩnh vực được cấp Giấy chứng nhận; Tổ chức sử dụng Giấy chứng nhận không đúng mục đích; Tổ chức không thực hiện đúng các quy định về chứng nhận; Tổ chức không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định kỹ thuật về quy trình, phương pháp quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định; không duy trì chương trình bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

Theo tìm hiểu, trong thời gian qua, dù đã có quy định rất chặt chẽ, rõ ràng tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nhưng một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này vẫn cố tình có những hình vi vi phạm như không thực hiện đúng và đầy đủ quy định về quy trình, phương pháp quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định; không duy trì chương trình bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP