Du lịch

Nghệ An: Nâng cao sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của ngành du lịch

Đó là mục tiêu đề ra tại Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Zing.vn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung. Cụ thể, Sở Du lịch chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn; tham mưu rà soát bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phát triển du lịch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch; tham mưu phát triển sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đặc thù gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Nghệ An; xây dựng các tour tuyến du lịch nội tỉnh và kết nối với các địa phương trong nước và các nước trong khu vực, thế giới.

Ngoài ra, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp du lịch, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 có tính ứng dụng cao, thiết thực và hiệu quả. Tổ chức và tham gia các sự kiện, hội chợ du lịch trong nước, quốc tế để quảng bá văn hóa, con người và sản phẩm du lịch Nghệ An; chủ động phối hợp với các lực lượng liên ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý triệt để hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các huyện, thành, thị trong tỉnh tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch; Biên tập, chuẩn hóa nội dung bài thuyết minh, dẫn tích gắn với từng khu, điểm du lịch, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, văn hóa giao tiếp, ứng xử, ngoại ngữ và nghiệp vụ thuyết minh cho cán bộ, nhân viên làm việc tại các bảo tàng, di tích, danh thắng, điểm du lịch.

Hiệp hội Du lịch và các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch phối hợp với Sở Du lịch tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa giao tiếp ứng xử cho cán bộ quản lý và nhân viên làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp du lịch; thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách; đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, độc đáo, khác biệt; thực hiện tốt quy định về niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ; tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước...

Tác giả: Như Thanh

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

  Từ khóa: xứ nghệ , du lịch , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP