Tin trong tỉnh

Nghệ An sẽ tổ chức cuộc thi “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018” trong toàn tỉnh

Chiều 10/9, Ban tổ chức cuộc thi mẫu “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018” và “Thôn, bản nông thôn mới đẹp năm 2018” họp nghe và cho ý kiến về Bộ tiêu chí và thể lệ cuộc thi.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Chương trình MTQG NTM tỉnh chủ trì. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại cuộc họp, Văn phòng Điều phối NTM trình bày dự thảo thể lệ cuộc thi và dự thảo quy định Bộ tiêu chí và thang điểm cho cuộc thi mẫu “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018”. Theo đó, đối tượng tham gia thi đối với cuộc thi mẫu “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018” là tất cả các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối tượng thi “Thôn, bản nông thôn mới đẹp năm 2018” là tất cả các thôn, bản đã đạt chuẩn nông thôn mới không thuộc các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới của 11 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Dự thảo Bộ tiêu chí “Xã Nông thôn mới đẹp năm 2018” có 15 tiêu chí; “Thôn, bản nông thôn mới đẹp năm 2018” có 9 tiêu chí.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng

Căn cứ kế hoạch và Bộ tiêu chí “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018” và “Thôn, bản nông thôn mới đẹp năm 2018”, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức cuộc thi lựa chọn các xã, thôn, bản tốt nhất để tham gia dự thi cấp tỉnh (theo Bộ tiêu chí “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018” và “Thôn, bản nông thôn mới đẹp năm 2018”. Các xã, thôn (bản) nông thôn mới được Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện lựa chọn sẽ tham gia dự thi cấp tỉnh.

Dự kiến, cuộc thi cấp huyện diễn ra trong tháng 10 và cuộc thi cấp tỉnh diễn ra vào tháng 11/2018.

Tại cuộc họp, một số thành viên đề xuất cách thức triển khai đánh giá, chấm điểm để đảm bảo chất lượng, dân chủ, khách quan; tiêu chí thuộc ngành nào, ngành đó chấm điểm.

Việc đề ra tiêu chí xây dựng phóng sự và thuyết minh về thực hiện xây dựng nông thôn mới chưa phù hợp vì nó không phản ánh thực chất được kết quả xây dựng nông thôn mới của xã đó, mà phần lớn phụ thuộc người tổ chức thực hiện phóng sự; và đề xuất chỉ những xã được chọn thi cấp tỉnh mới tổ chức làm phóng sự để dự thi. Đồng thời, theo các thành viên dự họp chỉ nên ban hành thể lệ cuộc thi chung cho cả cấp huyện và cấp tỉnh để dễ thực hiện, không nên mỗi huyện ban hành một thể lệ riêng.

Bộ mặt NTM xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Để cuộc thi đạt kết quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đinh Viết Hồng yêu cầu Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tiếp thu ý kiến của các thành viên, chuẩn bị lại bộ tiêu chí và thể loại cuộc thi cho phù hợp. UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, xác định rõ các nội dung thi để các địa phương chuẩn bị tốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức cuộc thi, do đó, các ngành, địa phương cần tích cực phối hợp để triển khai đảm bảo hiệu quả, tạo phong trào thi đua xây dựng xã, thôn bản nông thôn mới đẹp năm 2018 và góp phần duy trì bền vững kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi họp, đồng chí Đinh Viết Hồng chỉ đạo: Một số chi tiết trong dự thảo chưa được rõ, chưa có định lượng, vì vậy, Sở Nông nghiệp - PTNT sớm tham mưu cho UBND tỉnh với mục tiêu là dễ chấm, dễ hiểu đối với từng ngành.

Thời gian cuộc thi, các địa phương kết thúc và có báo cáo trước ngày 25/10. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền trong suốt thời gian trước trong và sau cuộc thi này.

Tác giả: Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP