Tin trong tỉnh

Nghệ An sẽ trình Đề án mở rộng địa giới TP Vinh lên Quốc hội vào tháng 3/2024

Liên quan đến Đề án mở rộng địa giới hành chính TP Vinh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ trình lên Ủy ban thường vụ Quốc hội vào tháng 3/2024.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An trình phương án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng TP Vinh, gồm điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò về TP Vinh quản lý; đồng thời, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về TP Vinh quản lý.

Trình phương án thành lập 4 phường của TP Vinh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức hiện có.

Bản đồ địa giới TP Vinh hiện nay

Sau khi điều chính, TP Vinh sẽ có diện tích tự nhiên 166,24 km2; dân số 575.718 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 27 phường và 9 xã.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP Vinh.

Tiếp đó, tổ chức lấy ý kiến cử tri, dự kiến thời gian hoàn thành trong tháng 8, 9/2023; thông qua HĐND cấp xã dự kiến trước ngày 15/10/2023; thông qua HĐND cấp huyện, dự kiến trước ngày 30/10/2023; thông qua HĐND cấp tỉnh, dự kiến tháng 12/2023.

UBND tỉnh trình hồ sơ Đề án lên Bộ Nội vụ, dự kiến tháng 10/2023. Bộ Nội vụ tổ chức đoàn khảo sát liên ngành đi khảo sát hiện trạng tại địa phương, dự kiến tháng 1/2024. Sau đó, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Hồ sơ Đề án, dự kiến tháng 2/2024. Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ xin ý kiến các thành viên Chính phủ về nội dung Đề án, dự kiến tháng 2/2024.

Bản đồ địa giới TP Vinh sau khi được mở rộng

Chính phủ trình Hồ sơ Đề án lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến tháng 3/2024. Sau khi Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức thẩm định Hồ sơ Đề án theo quy chế làm việc, dự kiến tháng 3/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức họp và ban hành Nghị quyết theo quy định, dự kiến tháng 4/2024.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, căn cứ theo lộ trình, thì tiến độ yêu cầu rất cao. Do đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục bám sát, thực hiện đảm bảo theo lộ trình.

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP