Tin trong tỉnh

Nghệ An: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm của các tổ chức, cá nhân

Từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác thanh tra đã phát hiện tổng giá trị sai phạm gần 45 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi hơn 32 tỷ đồng, phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 20.564 m2 đất.

(Ảnh minh họa: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn, trong đó có việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra các tổ chức, cá nhân, địa phương, đơn vị.

Ủy ban Nhân dân tỉnh công khai các hoạt động như quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho tất cả các đơn vị quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; bộ thủ tục hành chính của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm công và xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách nhà nước, tổ chức cán bộ, việc huy động và sử dụng tài sản đóng góp của nhân dân, quản lý sử dụng đất, quản lý, sử dụng nhà ở.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Tỉnh Nghệ An cũng tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra. Từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác thanh tra đã phát hiện tổng giá trị sai phạm gần 45 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi hơn 32 tỷ đồng, phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 20.564 m2 đất. Kết quả đã thu hồi về ngân sách nhà nước được hơn 23 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 73,6%) và 1.305 m2 đất.

Cụ thể, tỉnh đã thực hiện được 247 cuộc thanh tra hành chính tại 424 đơn vị (trong đó theo kế hoạch 219 cuộc, đột xuất 28 cuộc), thu hồi về cho ngân sách nhà nước 13,059 tỷ đồng, 1.305 m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính bảy tổ chức, 41 cá nhân có sai phạm, chuyển hai vụ việc có dấu hiệu sai phạm qua cơ quan cảnh sát điều tra.

Thanh tra chuyên ngành thực hiện được 679 cuộc đối với 7.051 cá nhân, tổ chức. Tỉnh ban hành 2.497 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.993 cá nhân và 504 tổ chức với số tiền xử phạt vi phạm là hơn 11 tỷ đồng, đã thu hồi được trên 10 tỷ đồng.

Cùng với đó, toàn tỉnh cũng đã thực hiện được 71 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp. Cơ quan thanh tra phát hiện 45 đơn vị có vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 95 tổ chức và 422 cá nhân có vi phạm chủ yếu là giải quyết các nhiệm vụ được giao chậm thời gian quy định.

Tỉnh Nghệ An cũng sẽ tăng cường hơn công tác giám sát của các cơ quan chức năng, xây dựng các giải pháp nhằm triển khai thực hiện công tác tự giám sát của các cơ quan, đơn vị khi thực hiện các giải pháp về phòng chống tham nhũng, trong đó tập trung giám sát minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và minh bạch tài sản, thu nhập; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác phòng chống tham nhũng…/.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP