Kinh tế

Nghĩa Đàn: Thu ngân sách năm 2018 ước đạt 145 tỷ đồng

Đến giữa tháng 12/2018, huyện Nghĩa Đàn đã thu ngân sách ước được 145 tỷ đồng, vượt 32,25% dự toán ngân sách của huyện và tỉnh giao.

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, từ đầu năm, các cấp ngành của huyện Nghĩa Đàn đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, quyết liệt, đến nay địa phương này đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Khách hàng đến giao dịch tại Chi cục thuế huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Tính đến giữa tháng 12, huyện Nghĩa Đàn đã hoàn thành được nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó thu ngân sách năm 2018 ước đạt 145 tỷ đồng/109.639 tỉ đồng, vượt 32,25% dự toán ngân sách của huyện và tỉnh gia.

Để vượt được kế hoạch đề ra, trong thời gian qua huyện Nghĩa Đàn đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp như: Tăng cường xử lý nợ đọng, đẩy mạnh chống thất thu thuế, khai thác tốt các nguồn thu có được trên địa bàn và nhất là làm tốt công tác tuyên truyền vận động các đối tượng nộp thuế thông suốt chủ trương, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước./.

Tác giả: Minh Thái

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP