Kinh tế

Thu ngân sách Nghệ An năm 2018 ước đạt gần 13.000 tỷ đồng

Ước thu ngân sách cả năm 2018 đạt khoảng 12.886,6 tỷ đồng, đạt 101,5% dự toán. Chi ngân sách 10 tháng trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 18.692 tỷ đồng, đạt 78,6% dự toán.

Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An cho biết: Năm 2018, Thu nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện đạt 9.470 tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán, tăng 12% cùng kỳ (riêng thu tiền sử dụng đất 2.286 tỷ đồng, bằng 114,3% dự toán, tăng 40,2% cùng kỳ);Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 1.400 tỷ đồng, đạt 111,1% dự toán, tăng 30,6% so với cùng kỳ.

Cán bộ chi cục thuế Vinh kiểm tra chống thất thu thuế xe máy trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Quang An

Con số này đạt 85,7% dự toán, tăng 14,1% cùng kỳ.

Chi ngân sách 10 tháng trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 18.692 tỷ đồng, đạt 78,6% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển ước 4.685 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán, chi thường xuyên 13.737 tỷ đồng, đạt 78,4% dự toán, chi dự phòng ước 270 tỷ đồng, đạt 69,3% dự toán, chi trả nợ gốc ước 242 tỷ đồng.

Ước cả năm 2018 chi ngân sách đạt 23.817,508 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán.

Tác giả: Trân Châu - Quang An

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP