Tin trong tỉnh

Nghệ An: 4 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành dự toán thu ngân sách

Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An cho thấy, hiện có 4/21 đơn vị cấp huyện, thành, thị đã hoàn thành dự toán thu ngân sách là: Diễn Châu, Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông.

Cụ thể: Đến 30/6/2018, số thu của Chi cục Thuế Thanh Chương đạt 98,4 tỷ đồng, đạt 118% so với dự toán Cục Thuế giao, 104% so với dự toán huyện giao; trong đó tiền sử dụng đất là 64,451 tỷ đồng, đưa Thanh Chương trở thành huyện đầu tiên về đích trong chỉ tiêu thu nộp ngân sách.

Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Trân Châu

Huyện Con Cuông đạt 39,3/19,3 tỷ đồng KH, đạt 202,9% dự toán tỉnh giao, bằng 189,61% dự toán huyện giao.

Diễn Châu 6 tháng đầu năm ước đạt 295,771 tỷ đồng, bằng 105,07% dự toán. Trong đó, thu cấp quyền sử dụng đất ước đạt 209,578 tỷ đồng, đạt 166,33% dự toán. Huyện Yên Thành thu đạt đạt 229 tỷ đồng, bằng 111% dự toán.

Các đơn vị này hầu hết do tiền sử dụng đất tăng cao.

Tính riêng số thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh chỉ có 4/22 đơn vị đạt trên 50% dự toán. 18/22 đơn vị đạt dưới 50% dự toán; trong đó một số đơn vị đồng thời đạt thấp hơn so với thực hiện cùng kỳ: Nghi Lộc bằng 57%, Diễn Châu bằng 76%, Quỳ Châu bằng 78%, Cửa Lò bằng 79%, Quế Phong bằng 83%, Hưng Nguyên bằng 84%, Đô Lương bằng 87% …

Tác giả: Trân Châu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP