Tin trong tỉnh

Nghệ An: Dừng chi chế độ, thu hồi hơn 119 tỷ đồng hưởng sai của 569 hồ sơ thương binh

Đó là một trong những nội dung tại Kế hoạch 507/KH-UBND do UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 27/7/2018 về thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động-thương binh xã hội, về việc xác lập hồ sơ thương binh theo Thông tư liên tịch số 16/1998 tại Nghệ An.

Theo đó, để thực hiện kịp thời, nghiêm túc nội dung các kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch yêu cầu: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung kết luận, kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đã đối với người có công với cách mạng nhằm đảm bảo công bằng xã hội, củng cố niềm tin đối với nhân dân;

Thực hiện đình chỉ chế độ trợ cấp thương binh và thu hồi số tiền đã hưởng sai của các đối tượng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực ngăn ngừa không để kẻ xấu lợi dụng tác động tiêu cực đến đối tượng và gia đình đối tượng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương...

Đề nghị thực hiện tốt công các tuyên truyền, vận động đối tượng, gia đình đối tượng nhận thức được về hồ sơ sai phạm mà Đoàn thanh tra đã xử lý, đồng thời dừng trợ cấp, truy thu đầu đủ số tiền ưu đã hưởng sai quy định vào ngân sách nhà nước.

Hồ sơ một vụ án về đường dây chạy thương binh giả đã được cơ quan chức năng Nghệ An xác lập. Ảnh: Đức Dũng

Sở Lao động-TB&XH thông báo tạm đình chỉ chế độ đối với 569 trường hợp theo kiến nghị của Thanh tra Bộ lao động-Thương binh và xã hội tại Công văn số 2259/TTr-NCC kể từ ngày 1/8/2018. Sau thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ khi Thanh tra Bộ Lao động- TBXH ban hành Công văn 2259 hoặc cơ quan quân sự đã thu hồi giấy chứng nhận bị thương, quyết định cấp giấy chứng nhận bị thương và trợ cấp thương tật thì Sở Lao động-TB&XH ban hành quyết định đình chỉ trợ cấp ưu đãi thương binh đối với 569 trường hợp nêu trên.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo sai phạm hồ sơ bằng văn bản đến từng đối tượng, trường hợp cần thiết thì tổ chức đối thoại trực tiếp với đối tượng để giải thích rõ về sai phạm của hồ sơ.

Tiến hành các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận bị thương đối với 569 trường hợp được xác định là khai man, giả mạo giấy tờ hoặc không có tên trong danh sách quân nhân bị thương (bản gốc) lưu tại đơn vị theo Kết luận số 2877/KL-TTr ngày 3/8/2016 và Công văn số 2259/TTr-NCC ngày 8/6/2018 của Thanh tra Bộ lao động -Thương binh và xã hội.

Tiến hành rà soát, phân loại đối tượng hưởng sai trợ cấp ưu đãi thương binh theo kết luận của Đoàn thanh tra, bao gồm: những đối tượng hiện nay có điều kiện và có khả năng thu hồi số tiền hưởng sai; những đối tượng đã từ trần; những đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo; những đối tượng thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống.

Trên cơ sở phân loại, tiến hành chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện thu hồi số tiền đã hưởng sai theo yêu cầu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại của đối tượng (nếu có).

Đơn tố cáo đường dây chạy thương binh giả gửi đến các cơ quan chức năng Nghệ An. Ảnh: Đức Dũng

Kế hoạch cũng đề nghị tiếp tục thực hiện và có các giải pháp tích cực, đồng bộ trong việc thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi thương binh của 834 đối tượng mà Thanh tra Bộ Lao động - TBXH đã kết luận (kết luận số 178/KL-TTr: 196 đối tượng; kết luận số 2877/KL-TTr: 634 đối tượng; công văn 909: 4 đối tượng), nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Có biện pháp, hình thức xử lý đối với các đối tượng không nộp lại số tiền đã hưởng sai vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Theo số liệu tổng hợp ban hành kèm theo kế hoạch 507/KH-UBND ngày 27/7/2018, đến nay số tiền đã truy thu của các đối tượng này là trên 1,3 tỷ đồng, số tiền tiếp tục phải truy thu là trên 118 tỷ đồng.

Yêu cầu Sở Lao động - TB&XH, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch đã nêu, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động-TB&XH) trước ngày 25/8/2018 để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.

Tác giả: Đức Dũng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP