Trong nước

Ông Phạm Bình Minh làm Phó thủ tướng thường trực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng, trong đó ông Phạm Bình Minh làm Phó thủ tướng thường trực.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ với sự tham gia của các thành viên Chính phủ - Ảnh: VGP

Theo quyết định này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác cán bộ, cải cách hành chính...

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh được phân công làm nhiệm vụ Phó thủ tướng thường trực, đảm nhiệm công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp.

Các vấn đề ngoại giao và quan hệ đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; viện trợ; hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

Phó thủ tướng thường trực cũng sẽ quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - hải đảo, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, các vấn đề về nhân quyền; dân tộc, tôn giáo, phòng chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại...

Phó thủ tướng Lê Minh Khái sẽ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác khối kinh tế tổng hợp; ngân sách nhà nước, Quỹ dự trữ ngoại hối; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; thanh tra, khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo điều hành lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; thông tin truyền thông; văn hóa, du lịch, thể dục thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em...

Phó thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế ngành như công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường.

Vấn đề quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; vấn đề sử dụng năng lượng; các công trình trọng điểm quốc gia; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phòng chống bão lụt...

Về nguyên tắc làm việc, Thủ tướng sẽ lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Chính phủ, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực.

Phó thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong từng lĩnh vực công tác, Thủ tướng không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, công việc đã phân công cho Phó thủ tướng.

Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, Thủ tướng ủy nhiệm Phó thủ tướng thường trực hoặc một Phó thủ tướng khác thay mặt Thủ tướng lãnh đạo công tác của Chính phủ. Căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung việc phân công công tác hoặc công việc đột xuất cấp bách khác mà Thủ tướng thấy cần thiết để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

Tác giả: N.AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP