Tin trong tỉnh

Phát hiện 46 đơn vị vi phạm sau thanh tra công vụ

Qua thanh tra công vụ gắn với thanh tra chấp hành luật, đã phát hiện 46 đơn vị có vi phạm; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 110 tổ chức và 449 cá nhân có vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Theo báo cáo Thanh tra tỉnh, năm 2018, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 277 cuộc thanh tra hành chính tại 580 đơn vị (trong đó: kỳ trước chuyển sang 19 cuộc, triển khai trong kỳ 258 cuộc), bao gồm: 239 cuộc theo kế hoạch và 38 cuộc đột xuất. Đã kết thúc 252 cuộc, trong đó đã ban hành kết luận 252 cuộc. Hiện còn 25 cuộc đang trong thời gian thực hiện.

Qua thanh tra phát hiện 359 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý là 92.798 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi 41,4 tỷ đồng; kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 51,384 tỷ đồng); phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 19.817 m2 đất (trong đó, kiến nghị thu hồi 7.674 m2 đất, kiến nghị khác 12.143 m2 đất).

Cán bộ Thanh tra tỉnh trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả đã thu hồi về ngân sách 36,1 tỷ đồng, thu hồi về cho Nhà nước 6.370 m2 đất (bao gồm các quyết định từ năm 2017 chuyển qua).

Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 64 tổ chức và 147 cá nhân có sai phạm. Chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc (01 vụ việc tại thị xã Hoàng Mai và 01 vụ việc tại huyện Yên Thành).

Trong năm, toàn ngành thực hiện 1.229 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 7.345 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra đã ban hành 2.617 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2.298 cá nhân và 319 tổ chức với số tiền xử phạt vi phạm là 11,1 tỷ đồng, số tiền xử lý tài sản vi phạm (tịch thu thành tiền) là gần 5,8 tỷ đồng; đã thu hơn 7 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu tại các lĩnh vực: Giao thông Vận tải; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Công thương; Khoa học công nghệ.

Ngành Thanh tra thực hiện 63 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 103 đơn vị.

Qua thanh tra công vụ gắn với thanh tra chấp hành luật, đã phát hiện 46 đơn vị có vi phạm; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 110 tổ chức và 449 cá nhân có vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ (sai phạm chủ yếu là giải quyết các nhiệm vụ được giao chậm thời gian quy định).

Kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính tại Sở Tài chính. Ảnh: Thanh Lê

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành thanh tra phát hiện sai phạm và đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 4.768,7 triệu đồng và 14.410m2 đất, trả lại cho công dân 141,5 triệu đồng và 650 m2 đất. Đã thu hồi về ngân sách nhà nước 1.126,1 triệu đồng, trả lại cho công dân 3,38 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng đã đề nghị các cấp có thẩm quyền kỷ luật hành chính 19 cá nhân có sai phạm, đã xử lý 12 cá nhân, bảo vệ quyền lợi cho 82 người.

Tác giả: Thanh Lê

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP