Trong nước

Phó Chủ tịch Đà Nẵng vừa được Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm là ai?

Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ một Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: Soha

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 87/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn để nghỉ hưu theo chế độ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, HĐND, UBND TP Đà Nẵng và ông Nguyễn Ngọc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (17.1.2019).

Trước đó, ngày 19.12.2018, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục kỳ họp thứ 9 với nội dung miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn và bầu Phó Chủ tịch mới.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

HĐND TP. Đà Nẵng đã tiến hành bỏ phiếu kín với kết quả có 44/44 phiếu hợp lệ tán thành việc miễn nhiệm đối với ông Tuấn.

Trước đó, ông Tuấn đã có Quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 1.1.2019. Tuy nhiên, ông Tuấn có nguyện vọng cá nhân, ông xin được nghỉ hưu sớm hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (60 tuổi, quê quán Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) có trình độ học vấn kiến trúc sư.

Năm 2012, ông Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa XIII; được phân công phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý đô thị; quản lý đất đai; quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường các dự án đầu tư và công trình xây dựng trên địa bàn (không phân biệt nguồn vốn đầu tư); TN-MT; GTVT; các dự án phát triển giao thông…

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP, ông Tuấn từng làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng.

Tác giả: THÀNH TRUNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP