Trong nước

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt gỡ vướng các dự án đầu tư

Tổ công tác giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư.

Ngày 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Tổ công tác này được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài được thành lập theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 17-6-2020 của Thủ tướng.

Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Tổ phó thường trực là Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng. Các Tổ phó Tổ công tác là Thứ trưởng Bộ KH&ĐT và Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ công tác giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư. Cạnh đó, đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền; đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương.

Tổ công tác còn có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các dự án có chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, đầu tư vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao gắn với hợp tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển.

Cùng với đó, hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam; định kỳ hằng quý hoặc trong trường hợp cần thiết báo cáo Thủ tướng kết quả, tiến độ, hướng xử lý nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan…

Tác giả: Văn Kiên

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP