Tin trong tỉnh

Phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2023

Hôm nay 2/8, UBND tỉnh - Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 573/KH-UBND-HNDT về việc tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2023.

Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2023 là dịp để nông dân này tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người nông dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cung cấp thông tin, trao đổi những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những định hướng chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân để cán bộ, hội viên nông dân nắm bắt và xác định trách nhiệm của mình đóng góp tích cực hơn vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh. Hội nghị cũng là diễn đàn khẳng định sự tham gia của Hội Nông dân với UBND tỉnh trong công cuộc phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng NTM của tỉnh; thể hiện sự quan tâm, phối hợp, động viên của lãnh đạo UBND tỉnh với tổ chức Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại với nông dân có chủ đề “Phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng NTM”. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến 25/9/2023, với sự tham gia khoảng 370 đại biểu. Trong đó, có khoảng 304 đại biểu dự Đại hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 và khoảng 30 đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2020 -2023.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh – Hội Nông dân tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hội nghị; tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nông dân từ Hội Nông dân tỉnh…

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chủ trì xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức Hội nghị; lựa chọn đại biểu hội viên, nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị. Chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu các địa phương.

Các Sở: NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Sở LĐ,TB&XH, Khoa học và Công nghệ, Ban Thi đua – Then thưởng, Liên minh HTX và các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP