Video

Quế Phong: Hàng trăm hộ dân khốn đốn vì thủy điện

Chỉ một đoạn ngắn chảy qua địa bàn 2 xã Nậm Giải và Châu Kim nhưng dòng Nậm Giải có đến 2 công trình thủy điện. Các công trình thủy điện gây ra nhiều khốn đốn cho hàng trăm hộ dân của 3 xã trên địa bàn huyện Quế Phong.

Tác giả: Đào Tuấn - Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: quế phong , thủy điện

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP