Trong nước

Quốc hội khóa XIV họp kỳ cuối cùng, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước

Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV sẽ kiện toàn hàng loạt chức danh quan trọng của bộ máy Nhà nước như: Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp cuối cùng của khóa XIV là 12 ngày, khai mạc ngày 24/3, bế mạc ngày 8/4 (dự phòng ngày 9/4). Trong đó, phần lớn thời gian kỳ họp để làm công tác nhân sự.

Theo dự kiến, từ 30/3, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và bầu nhân sự thay thế; miễn nhiệm và bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu vào ngày 31/3.

Chiều 1/4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước đương nhiệm. Sáng 2/4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều 2/4, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng, sau đó Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng.

Sáng 5/4, Quốc hội bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ sau đó.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Cũng theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp tới đây, các đại biểu sẽ miễn nhiệm, bầu và phê chuẩn một số chức danh khác trong bộ máy Nhà nước như: Phó chủ tịch nước; Chánh án Toà án Nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; một số Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Tổng thư ký Quốc hội; một số Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ; Tổng kiểm toán Nhà nước.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, để thực hiện nguyên tắc làm việc (quyết định theo đa số) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến chương trình đã bố trí việc miễn nhiệm và bầu nhân sự thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiến hành theo 3 đợt: Chủ tịch Quốc hội, một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để luôn bảo đảm số lượng cần thiết thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng tại kỳ họp cuối cùng của Khoá XIV, Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Tác giả: Xuân Trường

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP