Tin trong tỉnh

Sáng 19/11, Nghệ An có 34 ca dương tính với COVID-19, trong đó 5 ca nhiễm cộng đồng

Từ 18h00 ngày 18/11 đến 6h00 ngày 19/11, Nghệ An ghi nhận 34 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương. Trong đó, có 5 ca cộng đồng tại TX Hoàng Mai, 29 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.X.K, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xóm Đồng Tiến, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Ngày 12/11 Bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, người mệt mỏi tự mua thuốc điều trị nhưng không khỏi. Chiều ngày 18/11 Bệnh nhân đến TYT Quỳnh Lập làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân Đ.N.L, nam, sinh 1987. Địa chỉ: khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Ngày 18/11 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, tối ngày 18/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân V.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: thôn Tâm Tiến, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân có tiếp xúc với các Bệnh nhân N.T.H, L.T.T, L.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 18/11 Bệnh nhân đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, tối ngày 18/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.N.H.N, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân L.T.T đã được công bó trước đó. Sau khi mẹ Bệnh nhân có kết quả dương tính, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, tối ngày 18/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.T.B.T, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Sau khi mẹ Bệnh nhân có kết quả dương tính, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 19/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân P.N.Q, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Trung Đô, Tp Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.T.Đ, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.Đ.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Sáng ngày 19/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân N.T.P, nam,sinh 2004. Địa chỉ:Nam Cát, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân L.Đ.H, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Nam Cát, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân N.T.P, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Nam Cát, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân N.V.H, nam,sinh 2004. Địa chỉ:Nam Cát, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Tối ngày 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân N.N.D, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Tối ngày 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân V.B.T, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Tối ngày 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Xá Lượng, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.B đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Tối ngày 18/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân L.T.S, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xá Lượng, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.B đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Tối ngày 18/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân P.M.H, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Thịnh Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Đô Lương ngày 17/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân P.T.H, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Thịnh Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Đô Lương ngày 17/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân L.V.Q, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Xá Lượng, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQK. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân K.T.T, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân V.T.T, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân M.V.M, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Cắm Muộn, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Quế phong ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQK. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Cắm Muộn, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Quế Phong ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQK. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân H.T.L, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Cắm Muộn, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Quế phong ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQK. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân N.C.B, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xóm 2, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Thanh Chương ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân H.T.K, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Thôn Mỹ Hương, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Thanh Chương ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 2, Thanh Lâm, thanh Chương . Bệnh nhân đi từ Bà Rịa- Vũng Tàu về đến Thanh Chương ngày 10/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân N.T.H.G, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 2, Thanh Lâm, thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Bà Rịa- Vũng Tàu về đến Thanh Chương ngày 11/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân T.T.H, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm 9, Lăng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Yên thành ngày 14/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân T.T.L.A, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Xóm 3, Phúc Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 11/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân T.B.T, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Xóm 9, Lăng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 14/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. Bệnh nhân P.V.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm 3, Phúc Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 11/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. Bệnh nhân T.V.H, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Xóm Hoa Kẻ Thắng, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Tân Kỳ ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP