Tin trong tỉnh

Sáng 25/11, Nghệ An có 56 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Từ 18h00 ngày 24/11 đến 6h00 ngày 25/11, Nghệ An ghi nhận 56 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương. Trong đó có 2 ca cộng đồng, 54 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: xóm Hoa Tây, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Ngày 24/11, Bệnh nhân đến BV Đa khoa Nghi Lộc để khám sức khoẻ định kỳ, tại đây Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, tối 24/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân H.V.T, nam, sinh 1963. Địa chỉ: xóm 3, Lạc Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.C đã được công bố ngày 24/11. Ngày 24/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 25/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân Đ.T.T.T, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm Kim Liên, Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.M.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân chăm sóc con tại BVDC 8. Ngày 24/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân L.V.X, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Con Cuông. Bệnh nhân là F1 đang cách ly tại BVDC 8. Ngày 24/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.T.Q, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Bản Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 24/11 Bệnh nhân có triệu chứng ho, viêm họng nên được test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân H.Đ.B, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Bản Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 24/11 Bệnh nhân có triệu chứng ho, viêm họng nên được test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân H.N.Đ, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Bản Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 24/11 Bệnh nhân có triệu chứng sốt nên được test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Bản 3/4, Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 23/11 Bệnh nhân có triệu chứng sốt nên được test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân V.T.H, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xóm Nho Hạp, Nghĩa An, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.Đ.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

10. Bệnh nhân H.N.K.Â, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

11. Bệnh nhân T.T.M, nữ, sinh 1936. Địa chỉ: Thịnh Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.M.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

12. Bệnh nhân L.D.H, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Lý Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

13. Bệnh nhân L.T.Q, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

14. Bệnh nhân T.T.T.N, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 và là con của Bệnh nhân T.V.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

15. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

16. Bệnh nhân H.S.A.K, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

17. Bệnh nhân N.P.K, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Đồng Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

18. Bệnh nhân B.T.N.P, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Tân Thành, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.X đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

19. Bệnh nhân L.H.N, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

20. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

21. Bệnh nhân P.M.K, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Sơn Long, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

22. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

23. Bệnh nhân L.B.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

24. 14. Bệnh nhân L.T.Y, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

25. Bệnh nhân L.T.A.N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

26. Bệnh nhân L.T.T.T, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

27. Bệnh nhân L.T.S, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Lã Văn Hậu đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

28. Bệnh nhân N.T.K, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Tân Hải, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

29. Bệnh nhân L.T.C, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

30. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1923. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

31. Bệnh nhân L.V.D, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

32. Bệnh nhân V.T.Q, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

33. Bệnh nhân V.T.L, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

34. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1946. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

35. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

36. Bệnh nhân T.T.A, nam, sinh 1991. Địa chỉ: xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Nghĩa Đàn ngày 23/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

37. Bệnh nhân L.V.P, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về tới Nghĩa Đàn ngày 23/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

38. Bệnh nhân Q.T.T.H, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xã Đồng Văn, Quế Phong. Ngày 3/11, Bệnh nhân đi cùng bố là Bệnh nhân Q.V.H đã được công bố trước đó từ Bình Dương về tới Quế Phong. Bệnh nhân đã được cách ly tại BVDC số 8.

39. Bệnh nhân H.V.T, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Lạc Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ TP HCM về ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly tại Nhà Khách Biên phòng.

40. Bệnh nhân V.T.K.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về được cách ly tại KS Hòn Ngư, Cửa Lò.

41. Bệnh nhân Đ.T.D, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về được cách ly tại KS Hòn Ngư, Cửa Lò.

42. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: xã Thuận Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về tới Đô Lương ngày 18/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

43. Bệnh nhân H.T.D, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: xã Tràng Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Đô Lương ngày 22/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

44. Bệnh nhân N.S.Đ, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xã Tràng Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ cùng mẹ là Bệnh nhân H.T.D được công bố cùng lúc TP. Hồ Chí Minh về tới Đô Lương ngày 22/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

45. Bệnh nhân T.D.K, nam, sinh 1964. Địa chỉ: xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Phước về tới Quỳnh Lưu ngày 22/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

46. Bệnh nhân Đ.V.N, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi cùng ông là Bệnh nhân T.D.K được công bố cùng lúc từ Bình Phước về tới Quỳnh Lưu ngày 22/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

47. Bệnh nhân T.T.C, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xã Long Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Anh Sơn ngày 20/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

48. Bệnh nhân V.V.D, nam, sinh 1953. Địa chỉ: Lý Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về tới Yên Thành ngày 3/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

49. Bệnh nhân T.V.V, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Thọ Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Yên Thành ngày 15/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

50. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Thọ Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Yên Thành ngày 15/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

51. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Nghi Công Bắc, Nghi Lộc. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về tới Nghi Lộc ngày 20/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

52. Bệnh nhân V.P.K, nam, sinh 1967. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24/11, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

53. Bệnh nhân N.T.T nữ, sinh 1967. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24/11, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

54. Bệnh nhân V.P.A.K, nam, sinh 2019. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24/11, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

55. Bệnh nhân N.M.N, nam, sinh 1993. Địa chỉ: xã Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang. Bệnh nhân là lái xe đường dài tuyến Bắc Nam. Trong quá trình di chuyển từ Tiền Giang ra bắc, ngày 17/11 Bệnh nhân đi cùng Bệnh nhân V.M.T đã được công bố ngày 18/11 vào BVĐK Quang Khởi làm test nhanh cho kết quả âm tính. Sau đó Bệnh nhân được cách ly tại Khách sạn Dương Long Loan.

56. Bệnh nhân N.Đ.S, nam, sinh 1990. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là lái xe đường dài từ TP. Hồ Chí Minh về. Sau đó Bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non An Hòa.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: COVID-19 , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP