Tin trong tỉnh

Tối 24/11, Nghệ An có 86 ca nhiễm COVID-19, tất cả đều được cách ly

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 24/11, Nghệ An ghi nhận 86 ca dương tính mới với COVID-19 tại 14 địa phương. Tất cả bệnh nhân đều đã được cách ly từ trước.

1.Bệnh nhân L.X.K, nam, sinh 1952. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân nằm trong khu phong tỏa.

2.Bệnh nhân V.T.C, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân nằm trong khu phong tỏa.

3.Bệnh nhân V.T.X, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân nằm trong khu phong tỏa.

4. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1942. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân nằm trong khu phong tỏa.

5.Bệnh nhân L.T.K.A, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. Bệnh nhân nằm trong khu phong tỏa.

6.T.X.N, nam, sinh 1948. Địa chỉ: Xóm 3, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

7.Bệnh nhân Đ.T.T, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 11, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

8.Bệnh nhân P.B.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

9.Bệnh nhân P.B.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

10. Bệnh nhân N.T.T.L, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 6, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

11. Bệnh nhân N.B.T.H, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Xóm 6, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

12. Bệnh nhân H. V.N, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm Hạ Siu, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

13. Bệnh nhân H.V.T.H, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 10, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

14. Bệnh nhân T.T.T. N, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 10, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

15. Bệnh nhân T.T.T.N, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 10, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

16. Bệnh nhân N.A.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 09, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

17. Bệnh nhân T.P.K.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 04, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

18. Bệnh nhân T.T.Đ, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm Vĩnh Lộc, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường mầm non.

19. Bệnh nhân N.P.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Yên Phong, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung.

20. Bệnh nhân T.V.H, Nam, sinh 1975. Địa chỉ: Xóm 02, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

21. Bệnh nhân N. T.H.G, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 02, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

22. Bệnh nhân T.P.T, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Xóm 02, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

23. Bệnh nhân V.T.Q.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: khối 4,Thị Trấn Tân kỳ, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.Đ.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

24. Bệnh nhân N.V.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm Tiến Thành, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.Đ.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

25. Bệnh nhân L.T.O, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Xóm Tân thành, xã Nghĩa Thái,huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

26. Bệnh nhân N.Y.C, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm Tân thành, xã nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

27. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Xóm Tân thành, xã nghĩa Thái,huyện Tân Kỳ. Là F1 của Bệnh nhân P.T. H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

28. Bệnh nhân N.T.H.Đ, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T. T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà.

29. Bệnh nhân N.H.D, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân,huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân M.T.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà.

30. Bệnh nhân T.T.L.A, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Xóm Kẻ Thái, xã Giai Xuân,huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân M.T.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà.

31. Bệnh nhân N.H.Đ, nam, sinh: 2001. Địa chỉ Xóm Xuân Hồ, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H. L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà.

32. Bệnh nhân T.T.K.V, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Xóm 1, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.H.Y đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

33. Bệnh nhân L.T. L, nữ, sinh: 1939. Địa chỉ Xóm Xuân Hồ, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

34. Bệnh nhân N.H.B, nam, sinh 2003. Địa chỉ Xóm Xuân Hồ, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

35. Bệnh nhân N.T. H.T, nữ, sinh: 1997. Địa chỉ: Xóm Xuân Hồ, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

36. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh: 1966. Địa chỉ: Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của H.P.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

37. Bệnh nhân H.T.P, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là mẹ và là F1 của Bệnh nhân V.H.A.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đang cách ly tại BVDC số 8.

38. Bệnh nhân Đ.N.T, nam, sinh: 2018. Địa chỉ: Nhân Hòa, Nghi Thuận. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa.

39. Bệnh nhân Đ.V. N, nam sinh 1974. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận. Bệnh nhân là vợ và là F1 của Bệnh nhân T.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa.

40. Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh: 1984. Đ/c: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa.

41. Bệnh nhân N.T.K.N, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, TT Quán Hành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.M đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa.

42. Bệnh nhân L.T. T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Bản Chào Mờ, xã Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà.

43. Bệnh nhân L.T.P.T, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Bản Chào Mờ, xã Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà.

44. Bệnh nhân L.V.M, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Bản Chào Mờ, xã Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

45. Bệnh nhân N.C.H, nam, sinh1973. Địa chỉ: Bản Poom Lầu, xã Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V. T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

46. Bệnh nhân N.H.T, nam, sinh1973. Địa chỉ: Bản Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

47. Bệnh nhân N.H.Â, nam sinh 1990. Địa chỉ: khối 4, phường Cửa Nam, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân M.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

48. Bệnh nhân L.T.K.L, nữ, sinh1987. Địa chỉ: Hưng Đông, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.H.Y đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã cách ly tập trung.

49. Bệnh nhân N.T.H.L, nữ, sinh1994. Địa chỉ: Nghi Liên, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã cách ly tập trung.

50. Bệnh nhân L.V.M, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Đồng Văn, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.C.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại khu cách ly của xã.

51. Bệnh nhân N.Q.Đ, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Đại Đồng, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.C.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly của xã.

52. Bệnh nhân N.T.L , nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Đồng, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.P. Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly của xã.

53. Bệnh nhân C.V.T, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Hà Nội về ngày 09/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

54. Bệnh nhân M.V.C, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Hà Nội về ngày 09/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

55. Bệnh nhân K.V.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ Chiêu Lưu, Kỳ Sơn.Bệnh nhân từ Hà Nội về ngày 09/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

56. Bệnh nhân N.T.V.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Bắc Giang về ngày 10/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

57. Bệnh nhân K.V.N, nam, sinh 1989, địa chỉ Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Bệnh nhân từ Bắc Giang về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

58. Bệnh nhân V.V.Q, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Bắc Giang về ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

59. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Bắc Giang về ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

60. Bệnh nhân H.T.Y, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Thanh Hóa về ngày 09/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

61. Bệnh nhân N. C.C, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Lập Bình, xã Đồng Văn,huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 24/11, được cách ly tập trung tại khu cách ly của xã.

62. Bệnh nhân P.T.L, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Xóm 4,Diễn Cát, Diễn Châu. Bệnh nhân đi Đồng Nai về ngày 21/11. Bệnh nhân cách ly tại Trạm y tế xã Diễn Cát.

63. Bệnh nhân H.N.H, nam, sinh 1955. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Xóm 10, Diễn Thịnh, Diễn Châu. Bệnh nhân đi Bình Dương về ngày 21/11. Bệnh nhân cách ly tại TYT Diễn Thịnh.

64. Bệnh nhân H.T.M.A, nữ, sinh 2020, địa chỉ: Bản Tân Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung trường tiểu học 1 (cũ) xã Môn Sơn.

65. Bệnh nhân L.T.D, nữ, sinh 1985, địa chỉ: Lưỡng Minh, Tương Dương. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 19/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại TT GDTX huyện.

66. Bệnh nhân L.V.L, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Long An về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

67. Bệnh nhân X.V.N, nam sinh 1982. Địa chỉ Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Bệnh nhân từ Cà Mau về ngày 10/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

68. Bệnh nhân L.V.M, nam, sinh 1983, địa địa chỉ Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Bệnh nhân từ Cà Mau về ngày 10/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

69. Bệnh nhân L.L.H, nam, sinh 2002. Địa chỉ Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 11/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

70. Bệnh nhân C.T.H, nữ, sinh 1992, địa chỉ Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 11/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

71. Bệnh nhân V.M.D, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

72. Bệnh nhân M.V.C, nam, sinh 1995. Địa chỉ Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

73. Bệnh nhân X.T.M, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

74. Bệnh nhân C.V.X, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

75. Bệnh nhân C.T.M, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

76. Bệnh nhân X.V. L, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

77. Bệnh nhân L.V.D, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Quảng Trị về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.

78. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 4, Bắc Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 21/11. Bệnh nhân được cách ly tại điểm CL của xã Bắc Thành.

79. Bệnh nhân T.Đ.P, nam, sinh 1987. Địa chỉ: xóm Khánh Thành, Thịnh Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 21/11. Bệnh nhân được cách ly tại điểm CL của xã Thịnh Thành.

80. Bệnh nhân Đ.T.A, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Xóm 4, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 13/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà khách biên phòng.

81. Bệnh nhân H.X.V, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm 3, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 13/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà khách biên phòng.

82. Bệnh nhân P.T.N.Á, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Thôn 08, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 18/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

83. Bệnh nhân N.T.T.T, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ Đồng Nai về ngày 21/11. Bệnh nhân được cách ly tại trường mầm non Quỳnh Lâm.

84. Bệnh nhân H.S.M, nam, sinh 2000, địa chỉ: Quỳnh Lâm,Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ Đồng Nai về ngày 21/11. Bệnh nhân được cách ly tại trường mầm non Quỳnh Lâm.

85. Bệnh nhân H.T.M.H, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ Đồng Nai về ngày 21/11. Bệnh nhân được cách ly tại trường mầm non Quỳnh Lâm.

86. Bệnh nhân N.V.V, nam, sinh 2000, địa chỉ: Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi TP HCM về ngày 21/11, đang cách ly tại nhà văn hóa xóm 10 xã Quỳnh Yên.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP