Video

Sư Thích Thanh Toàn xin giữ lại khối tài sản 300 tỷ sau khi hoàn tục

Đại đức Thích Thanh Toàn xin giữ lại khối tài sản trị giá hơn 300 tỷ sau khi xả giới, hoàn tục, trong đó có diện tích lớn đất ruộng mua của người dân xung quanh chùa Nga Hoàng.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP