Bán cả bạn thân!

Sang Trung Quốc làm việc rồi lấy chồng, La Thị Hiền nắm bắt được nhu cầu của những người đàn ông ở đây cần tìm vợ nên đã nảy sinh ý định lừa bán người sang Trung Quốc. Để thực hiện được ý đồ của mình, Hiền đã nghĩ ngay đến người bạn thân ở quê.

Bạn thân từ mặt tôi chỉ vì một gã sở khanh

Tôi với An chơi thân từ cấp 2 đến đại học. Hiếm có ai có thể hiểu và đủ kiên nhẫn lắng nghe tôi như An. An cũng bảo ngoài bố mẹ, tôi là người cô ấy tin tưởng.


TOP