Nhiều bộ còn "ôm" trụ sở cũ

Tình trạng bộ, ngành có nơi làm việc mới nhưng vẫn "ôm" và không chịu bàn giao trụ sở cũ cho nhà nước, địa phương quản lý được Quốc hội, đại biểu Quốc hội nêu ra suốt nhiều năm qua chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực


TOP