Kinh tế

Hàng loạt bộ, ngành và địa phương chi sai, làm chưa đúng tiền ngân sách

Trong báo cáo về quản lý ngân sách năm 2020 gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đã nêu vấn đề chi sai, thực hiện không đúng chủ trương của hàng loạt bộ, địa phương.

Theo Kiểm toán Nhà nước, kết quả kiểm toán tính đến 30/9/2020 đã kiến nghị xử lý tài chính giảm chi ngân sách Nhà nước hơn 10.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một số bộ, cơ quan Trung ương chưa thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước về xử lý số dư kinh phí và số dư dự toán chuyển năm sau như: Bộ Giao thông và Vận tải hơn 1.224 tỷ đồng, Tòa án Nhân dân tối cao 3.200 tỷ đồng, Bộ Xây dựng gần 17,9 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động quản lý vốn Trung ương, dự án của TP.Hải Phòng bị Kiểm toán nêu ra chi sai, dùng chưa đúng (ảnh minh họa: Báo Hài Phòng).

Trong khi đó, nhiều đơn vị như Ủy ban Dân tộc, Bộ Xây dựng chưa thực hiện đúng quy định về công tác phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc.

Một số địa phương giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học công nghệ thấp hơn dự toán Trung ương giao, đơn cử như TP. Hải Phòng chỉ giao 3.736,5 tỷ đồng trên tổng số 4.553,4 tỷ đồng (chi cho sự nghiệp giáo dục, dạy nghề) và chỉ giao 74 tỷ đồng/ 97 tỷ đồng Trung ương giao (chi cho khoa học công nghệ).

Ngoài ra còn các tỉnh khác chi thấp hơn dự toán giao cho giáo dục đào tạo và dạy nghề như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2.134 tỷ đồng/2.380 tỷ đồng; Lâm Đồng 3.741,3 tỷ đồng/3.744 tỷ đồng Trung ương giao.

Một số địa phương sử dụng sai nguồn 366 tỷ đồng từ Trung ương, đơn cử như: tỉnh Long An 209 tỷ đồng, Lâm Đồng 99,2 tỷ đồng, Trà Vinh 20,4 tỷ đồng, Ninh Bình 17,3 tỷ đồng, Bến Tre 9,1 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6,7 tỷ đồng, Lạng Sơn 2 tỷ đồng, Bắc Ninh 0,8 tỷ đồng, TP. Đà Nẵng 1,4 tỷ đồng.

Ba địa phương sử dụng nguồn tăng thu, thu sử dụng đất không đúng để bổ sung chi thường xuyên 218,7 tỷ đồng, trong đó Tỉnh Long An 209 tỷ đồng; Hà Tĩnh 6,7 tỷ đồng; Ninh Bình 2,9 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ nhiều địa phương giao vốn cho dự án chưa có trong danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020 hoặc không đúng tính chất nguồn vốn.

Đơn cử như TP. Đà Nẵng bố trí 10,4 tỷ đồng (đã thanh toán 6,8 tỷ đồng) để trả lãi vay cho dự án Hạng mục ngầm hóa lưới điện trên tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn, không đúng quy định.

Tỉnh Ninh Bình một số dự án được phê duyệt sử dụng vốn ngân sách cấp huyện để thực hiện nhưng tỉnh vẫn bố trí, hỗ trợ 16,1 tỷ đồng cho các huyện. Hay tỉnh Trà Vinh phân bổ 12,2 tỷ đồng hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn xổ số kiến thiết cho cấp huyện thực hiện duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình giao thông nông thôn, tuy nhiên địa phương đã sử dụng nguồn vốn này để đầu tư cho các công trình giao thông xây dựng mới.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, nhiều địa phương còn kéo dài kế hoạch vốn đầu tư từ năm 2018 sang năm 2020 không đúng quy định. Ví dụ như: TP. Hải Phòng kéo dài sử dụng vốn đầu tư hơn 135,6 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, tỉnh Hải Dương 1,6 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, tỉnh Cao Bằng 92,2 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh Lạng Sơn 58,3 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương...

Tác giả: An Linh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP