'Bản đồ màu' cấp độ dịch toàn quốc

Cập nhật mới nhất của Bộ Y tế (tối muộn ngày 20-10), đã có 60/63 tỉnh thành đánh giá xong cấp độ dịch, gửi để Bộ Y tế tổng hợp. Theo đó, có 26 tỉnh thành đạt tiêu chí vùng xanh (cấp độ 1, bình thường mới), 1 tỉnh cấp độ 3, còn lại cấp độ 2.

Nghệ An linh hoạt trong quy định cấp độ dịch

Ngày 16/10, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã căn cứ các tiêu chí và tình hình thực tế diễn biến dịch để đánh giá và xác định cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.


TOP