Nghệ An: Chấn chỉnh tình trạng thu chi chưa nghiêm túc đầu năm học

Sở GD&ĐT Nghệ An đã ban hành Công văn về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường học triển khai thực hiện các khoản thu chưa nghiêm túc theo quy định gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.


TOP