Mất tiền tỷ vì tin... “bà cốt” Hoa Hồng

Thấy công việc làm ăn chưa được hanh thông, bản thân lại thường xuyên đau ốm, chị Quyên (tên nạn nhân đã thay đổi) tìm đến một “bà cốt” để tìm hiểu căn duyên và bị đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1,5 tỷ đồng.


TOP