Khởi tố chủ nhà nghỉ thực hiện hành vi chứa mại dâm

Để tăng thêm lượng khách cho nhà nghỉ, Nguyễn Thị Liên (chủ nhà nghỉ) thường xuyên môi giới gái mại dâm cho khách có nhu cầu. Sau khi khách thanh toán, gái mại dâm phải đưa lại cho Liên 100.000 đồng tiền phòng.


TOP