Đình chỉ hoạt động 6 tháng một công ty sản xuất bột đá thiếu đánh giá tác động môi trường

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh vừa ký quyết định xử phạt hành chính 300 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Đại Gia Phát và đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với hành vi xây dựng nhà máy khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.


TOP