Nghệ An cấm dạy thêm dịp hè

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm trong và ngoài trường trong thời gian nghỉ hè.

Lời cảnh tỉnh từ quy định phạt tiền trong giáo dục

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian qua. Nội dung, hình thức, số tiền đặt ra tuy còn cứng nhắc nhưng vấn đề được đề cập này xứng đáng là bài học, là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người từ mỗi người thầy, mỗi bậc làm cha làm mẹ, mỗi học trò... nghiêm túc nhìn nhận lại mình.


TOP