Dự án lịch sử, Nghệ An cấp vốn… “nhỏ giọt”?

Công trình di tích lịch sử cấp Quốc gia Khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên hoàn thành không chỉ có ý nghĩa lịch sử, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhưng lạ lùng thay nhiều năm nay tỉnh Nghệ An lại đang cấp vốn… “nhỏ giọt”?


TOP