Nghệ An: Đóng cửa mỏ đá Lèn Chùa

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 về việc đóng cửa mỏ đá xây dựng với diện tích 3,43ha tại Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.


TOP