Đấu thầu dự án 11,42ha ở Đô Lương

Dự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương vừa được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư. Diện tích khu đất thực hiện dự án khoảng 11,42 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 447,6 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu.


TOP