10 gia tộc giàu nhất thế giới năm 2023

Gia tộc Al Nahyan mặc dù mới “tham gia” cuộc đua lần đầu tiên nhưng đã giành lấy vị trí quán quân trong top 10 gia tộc giàu nhất thế giới năm 2023.


TOP