Kỳ tích 'Sông Lam'

Nghệ An đang có hướng đi tốt trong thu hút đầu tư và đạt được kết quả ngoài mong đợi, nhưng để trở thành trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung bộ thì địa phương này còn phải nỗ lực nhiều, trong đó việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ các dự án trọng điểm là yếu tố cực kỳ quan trọng.

Nguồn vốn FDI chiếm ưu thế đầu tư vào Nghệ An

Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng khẳng định vai trò to lớn đối với nền kinh tế Nghệ An. Trong những năm qua, dòng vốn FDI đã và đang là một kênh bổ sung vốn rất quan trọng, có ảnh hưởng tích cực đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An.


TOP