Nghệ An: Thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 8866/UBND-TD yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước và Chủ tịch các huyện, thị, thành trên địa bàn chỉ đạo thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2021.

Kiểm điểm 5 cựu hiệu trưởng trong vụ “khai man” hồ sơ

Liên quan đến vụ việc 6 giáo viên tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bị hủy quyết định tuyển dụng viên chức do khai khống hồ sơ, mới đây 5 cựu hiệu trưởng liên quan đến việc kê khai cho các giáo viên nói trên cũng đã bị yêu cầu kiểm điểm và nhận trách nhiệm.


TOP