Lá thư định mệnh và chuyện những người nối gót phó đảo

“Hình như anh Phương có linh cảm không tốt về chuyến ra Trường Sa lần đó. Trong lá thư cuối cùng gửi về nhà, anh ấy đã nhắc đến hai từ “hi sinh”, nhưng anh nói không hề sợ và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ” - ông Trần Văn Hồng kể về lá thư định mệnh của anh trai, Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương - người đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Quốc kỳ trên đảo Gạc Ma, trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988.


TOP