Sex 1 tuần mấy lần để vợ chồng hạnh phúc?

Các nhà khoa học thuộc Đại học Chicago (Mỹ) sau phỏng vấn và nghiên cứu đời sống tình dục 30 nghìn cặp vợ chồng đã khẳng định, tần suất sex của các cặp hạnh phúc thay đổi tùy thuộc vào tình hình sức khỏe người trong cuộc và điều kiện khách quan, song trung bình tối thiểu 1 lần/tuần.


TOP