“Bỏ sót” hồ sơ người có công tại huyện Diễn Châu, Nghệ An: Cán bộ làm sót, dân "dài cổ" chờ

Nhận hồ sơ từ xã gửi lên để được xác định nằm trong diện hưởng lợi từ đề án hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo chủ trương của Chính phủ, nhưng cán bộ huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bỏ sót, thất lạc hồ sơ khiến nhiều cựu chiến binh ở huyện Diễn Châu mất quyền lợi.


TOP