Nghệ An đặt mục tiêu thu hút 35.000 tỷ vốn ngoại

Trong năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất cả nước. Năm 2023, tỉnh này phấn đấu thu hút từ 100 - 120 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 32.000 - 35.000 tỷ đồng, trong đó, vốn FDI khoảng 500 - 600 triệu USD...


TOP