Đề xuất bổ sung điểm chỉ dẫn cam Vinh cho cam Bãi Phủ

Tại hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án trồng cây cam, bưởi và bàn giải pháp phát triển trên địa bàn huyện do UBND huyện Anh Sơn vừa tổ chức, một trong những giải pháp được đưa ra trong thời gian tới để phát triển cây cam và giúp người trồng cam có thị trường tiêu thụ ổn định.


TOP