695 ứng viên được đề nghị xét công nhận GS, PGS năm 2023

Năm 2023, có 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS). Danh sách này chưa bao gồm các ứng viên ngành Khoa học An ninh và ngành Khoa học quân sự.


TOP