Tin trong tỉnh

Tăng cường chuyển đổi số để chuyển đổi trạng thái quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý con dấu

Ngày 21/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6028/UBND –NC về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường chuyển đổi số để chuyển đổi trạng thái quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý con dấu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với các cơ sở, đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự để vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, xoa bóp, vũ trường…Tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi cho công dân thực hiện các thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên môi trường mạng qua các điểm dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng định danh điện tử Vnied…

Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đăng ký hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Thường xuyên cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp…

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành trong công tác rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết khi có yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương theo Đề án 06/CP của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu (khách sạn, karaoke, massage, cầm đồ, quán bar, pub…).

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với tất cả các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan thẩm quyền hướng dẫn các hộ kinh doanh đăng ký, hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các phường, xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự…

Trong 06 tháng đầu năm 2023, các cơ quan chức năng đã bắt, khởi tố 10 vụ, 26 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 98 trường hợp với số tiền 533 triệu đồng về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu (chủ yếu là các hành vi: Tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức đánh bạc; môi giới mại dâm; chứa mại dâm...).

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP