Kinh tế

Tập đoàn FLC bị Uỷ ban chứng khoán Nhà nước xử phạt

Với 4 lỗi sai vị phạm các quy định trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, FLC bị phạt tổng cộng gần 500 triệu đồng.

Ngày 24/03/2022, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC .

Cụ thể FLC bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM. Theo đó, các thông tin chưa công bố của tập đoàn này là 34 nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên liên quan trong giai đoạn từ 24/3/2020 đến 13/5/2021.

Ngoài ra, FLC đã không báo cáo lên hệ thống của của HSX 5 báo cáo tài chính trong các kỳ báo cáo 2019, 2020, cùng giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh riêng, hợp nhất bán niên 2020 soát xét và giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh. Các báo cáo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Thành Vinh ngày 28/07/2020cũng như nghị quyết năm 2020 bổ nhiệm bà Lê Thị Trúc Quỳnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc và nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc góp vốn và thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại CTCP Hàng không Tre Việt năm 2021 chưa được công bố theo quy định.

Tập đoàn này bị phạt 200 triệu đồng và áp biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin do công bố thông tin sai lệch tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021. Theo báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán và bán niên năm 2021 soát xét mà FLC công bố, công ty này có giao dịch với các bên liên quan nhưng tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021, công ty lại trình bày không có giao dịch với bên liên quan.

Cũng tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 soát xét, khoản mục số liệu chênh lệch 70,13 tỷ đồng do công ty góp vốn bằng quyền tài sản là khách sạn Grand Sầm Sơn vào Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt đã không được FLC công bố.

Uỷ ban chứng khoán áp dụng mức phạt 70 triệu đồng do FLC công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo định khi báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán của công ty thuyết minh thiếu giao dịch, số dư của Công ty với Công ty cổ phần Nông dược H.A.I, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS là các bên liên quan. Đến BCTC năm 2020 kiểm toán và bán niên 2021 soát xét, tập đoàn của ông Trịnh Văn Quyết có giao dịch với các bên liên quan nhưng không liệt kê các Nghị quyết HĐQT đã thông qua chủ trương này.

Khoản phạt 125 triệu đồng khác áp dụng do vi phạm không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Theo Nghị đinh 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ công ty, tập đoàn này phải có thành viên hội đồng quản trị độc lập. Tuy nhiên, đến nay, FLC chưa hoàn thành quy định trên.

Tác giả: T.A

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP